Wednesday, September 22, 2010

Bostadspolitik ur HSBs synvinkel

Bostadsbloggen om bostadspolitik, HSB med mera.

Klimat-ROT och skatteneutraliteten viktiga bostadspolitiska frågor för HSB under nästa mandatperiod, skriver HSB på sin hemsida som liten valanalys.

Tuesday, September 21, 2010

Valet i klart, omräkning pågår

Svd försökte i morse måla om vår stadsdel.


Vilket inte riktigt stämde när jag gick in och läste statistiken på val.se
Efter ett mail till journalisten kom en ursäkt (han visade sig ha bott i Skarpnäck), och de ändrade snabbt i webb-upplagan av tidningen.

Sanningen är att vi är rätt så gröna, kan det vara för att vi bor längs den gröna linjen? Och bor där vi bor för vi verkligen uppskattar naturen, koliniområdena och hyresrätter samt närheten till stan så vi slipper ha bil?

Monday, September 20, 2010

Segregationen ökar i samhället

Ja det är ju ingen nyhet, men det finns även forskning på det som Karin Hedins vid lunds universitet.

Ny studie visar ökad segregering i svenska storstäder

Valt må vara över för denna gången. Valdeltagandet för vårt område har ökat med ca 5 %, det är glädjand. Ca 80 % röstar. Vi ligger 15 % efter området Enskededalen/pungpinan men skyhögt över Bagarmossens Byälvsvägen där bara 62 % röstar.

Om vi med våra krav och önskemål ska bli hörda så krävs helt enkelt att vi röstar. Eftersom valdeltagande i andra bostadsformer röstar i högre grad så kommer deras röster bli mer hörda. Det är fyra år till nästa år. Hög tid att samla kraft, tänka på idéer. Om fyra år kommer som läget ser ut bostadskrisen forfarande vara ett hett ämne, om inte hetare. Det oavsett vilken politisk majoritet som suttit i Stadshuset. Antalet nybyggda bostäder är ungefär det samma. Det var på vilket sätt det skiljde.

Det vi nu vet är att det finns en majoritet som förespråkar att i varje del av Stockholm ska det vara 50 procent hyresrätter och 50 procent bostadsrätter. Det är överordnat bygga nya bostäder. Och bygga billiga bostäder. Så till hyresrätter som en stor del av har råd med kommer köerna öka. Svarthandel kommer att öka. Barn med föräldrar som kan hjälpa till som borgenär, inteckna hus och bostadsrätter som stigit i värde kommer ha tillgång till bostadsrätter. Inga tecken till vilja att minska segregationen finns.

Valfrihet är en paroll som brukar nämnas flitigt i den stora omvandlingen. Valfrihet för alla? Nej för den som har råd.

Artikel i Fastighet & Bostadsrätt och i Hem & Hyra Rika bor med rika

Friday, September 17, 2010

Hyresrätt är en trygghet

...ifall du du blir så pass sjuk där du och läkaren inser att det är omöjligt att arbeta, men att Försäkringskassan med sina direktiv och klassar dig arbetsför. Om det som då återstår är Försörgningstöd (socialbidrag) så är en hyresrätt mycket större trygghet än ett boende med ägande. För du har du pengar - om än låsta i boende - som du först ska ta till för att försörja dig på.

Att vara sjuk är inte lätt, och inte anhörig heller när de drabbas.

Läs Emilies blogg Klamdiabrevet och hennes inlägg Sveket om hennes mammas situation.

Tuesday, September 14, 2010

Om våra bostäder på TV4s Valspecial och City

Nu vet jag inte om programmet hittills varit något upplysande utan mer handlat om underhållning, retoriska poängknep och väldigt mycket programledarförhärligande. Men jag kommer följa det. Bostäder är en för viktig fråga att slarvas bort. Kan inte helt säkert säga att det handlar om våra bostäder, men jag har fått den hinten.

Tidningen City tar upp bostadskrisen i upplagan som är ute just nu i en valduell om bostadskrisens Stockholm och rundfrågan om vad de olika partierna vill.

Hur mycket satsar ni på att lösa bostadsbristen?
 
Socialdemokraterna : Vi satsar på ökade resurser för planhandläggning i kommunen. Det är den
viktigaste flaskhalsen. Vi vill också på nationell nivå införa stimulansbidrag för att bygga hyresrätter med rimliga hyror.
Miljöpartiet: Stockholm ska byggas yteffektivt och kollektivtrafiknära. Staden ska vara blandad med en bra fördelning mellan hyresrätter, bostadsrätter och kontor. Det moderna byggandet är energieffektivt, miljövänligt och låter medborgarna få påverka.
Vänsterpartiet: De kommunala bostadsbolagen ska bidra till 5 000 nya bostäder per år. De allmännyttiga
bolagen ska köpa fastigheter i områden där det råder brist på hyresrätter. Så många lägenheter som möjligt
ska lämnas till bostadsförmedlingen.
Moderaterna: Moderaterna har satsat och byggt 15 000 nya lägenheter de senaste fyra åren. Vi Moderater
vill bygga ytterligare 15 000 bostäder fram till 2014.
Folkpartiet: Fler bostäder är en av de viktigaste frågorna för Stockholms utveckling. Åtgärdspaketet ”Stimulans för Stockholm” innebär att staden satsar 20 miljarder kronor på bostäder, skolor, äldreboenden
och parkeringshus.
Centerpartiet: Vi är det enda partiet som vill bygga på höjden. Genom en mer tillåtande stadsbyggnadspolitik
kan vi bygga fler än 15 000 miljövänliga bostäder och samtidigt skydda parkerna.
Kristdemokraterna: Vi vill skattebefria uthyrning av delar av den egna bostaden vilket skulle ge ungefär 55 000 nya bostäder i Stockholm. Stockholms stad ska effektivisera planprocessen för att pressa byggtider och kostnader.

Hur många hyres-/borätter bygger ni under mandatperioden?

Socialdemokraterna: 15 000 bostäder i Stockholms stad varav hälften hyresrätter. I hela länet handlar
det om 50 000 bostäder, varav 3000 studentbostäder
Miljöpartiet: Målet är 15 000 nya bostäder till 2014 i Stockholms stad och minst var femte nybyggd bostad
öronmärks för unga och studenter.
Vänsterpartiet: Minst 20 000 bostäder, varav majoriteten hyresrätter.
Moderaterna: I målet om 15 000 nya bostäder under nästa mandatperiod vill vi att 6 000 av dessa ska
vara hyresrätter.
Folkpartiet: Vi vill bygga minst 15 000 nya bostäder, varav 6 000 hyresrätter, nästa mandatperiod.
Centerpartiet: Vår utgångspunkt är att det ska vara 50/50, det vill säga minst 7 500 hyresrätter och lika många bostadsrätter.
Kristdemokraterna: 15 000 bostäder.

 (klicka så blir de större)

Monday, September 13, 2010

Aldrig har det varit fler unga som ska rösta för första gången

Expressen har haft utfrågning om vad partierna vill och redovisades i gårdagens tidning uppdelat på yngre, äldre och jobben.

I målgruppen de yngre, vilka är de som har svårast att över huvud taget ta sig in på bostadsmarknaden särskilt som ungdomsarbetslösheten är skyhög och de få tillgängliga bostäderna svindyra där det krävs ett välbetalt arbete.


Expressen frågar partierna:
Hur vill ni underlätta för ungdomar att hitta sin första bostad?

Vänsterpartiet: Bygg och behåll billiga hyresrätter. Ekonomiska styrmedel mot kommuner med bostadsbrist.

Socialdemokraterna: Vi vill göra det möjligt för unga att flytta hemifrån; nyproduktionen av hyresrätter ska fördubblas under nästa mandatperiod.

Miljöpartiet: Vi vill bygga 40 000 nya bostäder per år med prioritet för billiga hyresrätter och studentlägenheter. Vi vill sänka skatten på hyresrätter och studentbostäder.

Sverigedemokraterna: En restriktiv invandringspolitik skulle minska trycket på hyresmarknaden. Vi vill delvis återinföra statliga subventioner för byggande av nya hyresrätter.

Moderaterna: Genom det reformerade hyressättningssystemet och långsiktiga investeringsvillkor förbättrar vi
förutsättningarna för attbygga hyresrätter.

Centerpartiet: Genom det reformerade hyressättningssystemet och långsiktiga investeringsvillkor förbättrar vi förutsättningarna för attbygga hyresrätter.

Folkpartiet: Genom det reformerade hyressättningssystemet och långsiktiga investeringsvillkor förbättrar vi
förutsättningarna för attbygga hyresrätter.

Kristdemokraterna: Genom det reformerade hyressättningssystemet och långsiktiga investeringsvillkor förbättrar vi förutsättningarna för attbygga hyresrätter.

Feministiskt iniativ: Det gäller att bygga billiga hyreslägenheter med god standard.

Piratpartiet: Vi har inte någon bostadspolitik för unga, utan fokuserar på andra frågor som ”frivilliga” drogtester, olika former av övervakning samt kulturdelning.

Pdf med fler frågor hittar du här

Sunday, September 12, 2010

Ombildningskriget

Sitter här och vet fortfarande inte riktigt hur jag ska sammanfatta förra måndagens möte med våra lokala stadsdelspolitiker.

Men på frågan om ombildningar och ombildningsförsök så verkade trots allt alla politiska partier vara överens om att sätt som ombildningsprocessen inte riktigt följt de önskemål om hur det ska gå till utan skett på rätt vidriga sätt. Och det finns vissa ambitioner att styra upp det, fastän de styrande partierna idag verkar rätt nöjda med den funktionen de tillsatt. Jag kände ett visst hopp, att det fanns en ny vilja att lyssna på oss som varit med vid ombildningsprocesser. Att fusket måste bort och tonen hyfsas. Och kanske, kanske, kanske en förståelse att en ombildning sätter igång mycket starka känslor hos oss människor vilket kanske gör att tongången blir bitvis hård för det handlar om värderingar, drömmar både om boende (och genom den rabatt Stockholm säljer ut sitt kapital med) att förverkliga drömmar om ett annat boende eller drömmar att vara med att styra sitt boende genom ägandet och lokal demokrati med sina grannar. Men för andra kan det vara ett stark känsla av trygghet, att slippa engagera sig i sitt boende. Att ha med ett professionellt bostadsbolag att kontakta än sina grannar som är amatörer på fastighetsförvaltning och en betydligt mindre ekonomisk enhet ifall det skulle hända något drastiskt

Hoppas att om de borgerliga kommer fortsätta styra fyra år till att de verkligen sätter sig ner och skapar ett rättsäkert regelverk. Och lyssnar och erkänner att det finns problem.Och försöker styra upp det mer än prata valfrihet. Hur valfritt är det egentligen?

Vem har sagt att det ska finnas femtio-femtio i varje stadsdel, som är en av de borgerliga alliansens vallöften? Varför då? Hur gör man i områden som nu är villasamhällen. Trycker man in ett par höghus. Twin towers goes Stockholm? Där ett i rättvisans namn är hyresrätter och det andra bostädsrätter? "Rättvisa" i våra bostadsområden går bara åt ett håll och det är områden där det är stora områden med hyresrätter!

Vänsterpartier säger helt nej till ombildningar, Miljöpartier är mer positiva men då ska det vara att hyresgäster vill och det ska vara lokalt förankrat. Socialdemokraterna vill att det ska införas en "notarius publicus", det ska krävas 75% ja vid en omröstning och en måtta med hur många omröstningar som ska kunna genomföras.

KD pratade om ägarlägenheter, där det i nuvarande direktiven endast kan gälla nybyggnad. Men där representanten fick det att framstå som ett hus skulle kunna ha blandat boende, några hyreslägenheter (kommunala?) och sen några lägenheter. Ursäkta tror inte det kommer att fungera. Vad kan ägar lägenheter innebära för en överhettad marknad som stockholm. Vi kommer säkert får se personer äga lägenheter och hyra ut till andra. Många små privata hyresvärdar. Hur låter det?

Jag önskar iallafall att alla politiker och andra politiskt aktiva i partier tar sig tid att läsa Kent Wrenes bok Du sköna hem. Här bjuder han på ett bearbetat utdrag av sin bok. Eller gå på ABF seminariet imorgon.

Var femte 20-27-åring - nästan 200 000 unga svenskar - bor kvar hos föräldrarna

Expressen tar upp bostadssituationen för unga vuxna.

Ur artikeln: "Drygt hälften (57 procent) av Sveriges 20-27-åringar har en egen bostad. Det är en minskning med sex procent - eller 64000 personer - sedan 1997."

Engla, 27, tvingas bo hos sin pappa

Bostäder är en valfråga.

Idag är det SvD som tar upp hur bostadspolitiken varit och vad som komma skall.

Bostäder fortsätter skapa bråk

och i artikeln om stockholm 15 000 nya bostäder

Kan någon vänlig själk hjälpa mig lösa ekvationen?

Blocken är tämligen överens om själva antalet bostäder som ska byggas är runt 15 000 under nästkommande 4 års period.

Under kommande tioårsperiod förväntas Stockholm växa med ett Malmö (258 020 år 2005).

Hur mycket bostäder måste byggas de sex år efter, inte bara i Stockholms stad utan i hela länet? Och vilka kommer ha råd att bo här?

Dessutom kommer det byggas många små lägenheter för det är mest brist på dem, många av dem har sålts ut.

Hur många måste bo i varje lägenhet som byggs för att ekvationen ska gå ut om man räknar på samma byggnadstakt de följande sex åren.

Friday, September 10, 2010

Seminarium DEN STORA BOSTADSOMVANDLINGEN

Jag har boken, och håller på att läsa den. Läsvärd för alla som följt bostadsmarknaden i Stockholm en tid, eller är intresserad att få lära sig mer och är intresserad att få reda på hur det funkar, och inte funkar.


DEN STORA BOSTADSOMVANDLINGEN

Måndag 13 september kl 18.00
ABF-huset, Sveavägen 41

Tusentals människor har dragits in i en politisk process där
hyresrätter blir bostadsrätter och allmännyttan privatiseras. Det som
en gång byggdes för att alla skulle ha rätt till ett eget hem säljs nu
ut. Vad händer med en stad där hyresrätten ombildas och politikerna
släpper ansvaret för bostadssituationen?

Kent Werne berättar om den stora bostadsomvandlingen utifrån sin bok
”Du sköna nya hem – om utförsäljningen av allmännyttan”. Om hårda
ombildningskonflikter, skumma konsulter, miljonklipp, politiska
drivkrafter, segregation och växande bostadsbrist. Läs mer om boken:
http://kentwerne.se/bocker/du-skona-nya-hem/

Terje Gunnarsson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm, och
Vanda Kehr, ordförande i Jag vill ha bostad i Stockholm, kommenterar
boken och diskuterar ombildningarna, bostadssituationen,
bostadsbyggande och hyresrättens framtid.

Om arrangemanget på facebook:
http://www.facebook.com/event.php?eid=136874233022657

Välkommen!

Arr: ABF Stockholm

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm

Jag ska strax återkomma med en rapport från mötet i måndags. Har skrivit ett men det är på tok för långt att jag knappt själv ids läsa det.

Men denna rapport från Hyresgästföreningen sammanfattar en del av det som kom upp.

Hyreslägenheter med överkomliga hyror håller systematiskt på att utrotas i Stockholms stad. Det visar en ny rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm. Ladda ner rapporten.(pdf, 5 sid)

DN skriver angående rapporten: ”Svårare hitta billig hyresrätt”

Thursday, September 2, 2010

Öppet möte om bostäder, och om bostadskrisen

Hyresgästföreningen Sydost bjuder in till Öppet möte

Öppet möte om bostadskrisen!!

  • Var ska de unga vuxna bo?
  • Vem har råd att hyra en nybyggd lägenhet?
  • Fortsätter utförsäljningen av allmännyttan??
  • Var och hur ska man bygga där du bor??
  • Vilka partier bryr sig valåret 2010?

Kom och ställ dina frågor om bostäder till lokala partier.!

Hyresgästförening Sydost anordnar ett öppet möte kring dessa frågor:

Plats: Bagarmossens Folket Hus

Tid: Måndagen den 6/9 kl 18.30

Hittills har följande stadsdelsnämndspolitiker tackat ja:
Monika Lindh (S), Daniel Forslund (FP), Billy Östh (M), Maria Hannäs (V)

Hjärtligt välkomna!